Hỗ Trợ 1

 
       Hỗ Trợ 2
Hội nghị & Sự Kiện
Phòng hội nghị:

Phòng hội nghị lớn nhất có sức chứa hơn 150 khách. Một không gian lý tuởng để bạn tổ chức những cuộc hội nghị, các buổi lễ, đấu thầu xây dựng,  trình diễn, giới thiệu sản phẩm…
Số lượng ghế sắp xếp theo các kiểu như sau:
 
KHU PHÒNG HỌP
Địa điểm họp Diện tích
(m2)
Kiểu sắp xếp ghế
Lớp học Rạp hát Chữ U đơn Chữ U đôi Tiệc
VIDI I 170 100 150 40 70 100
VIDI II 70 40 60 20 35 60

Hội nghị trọn gói:

1.TRỌN GÓI NGUYÊN NGÀY CÓ ĂN TRƯA HOẶC TỐI:

- Giá: 400.000 VNĐ  cho mỗi đại biểu    
- Từ: 8h:00 đến 17h:00

 2.TRỌN GÓI NỬA NGÀY CÓ ĂN TRƯA HOẶC TỐI:

- Giá: 320.000 VNĐ cho mỗi đại biểu
- Từ 8h:00 đến 12h:00 hoặc từ  13h:00 đến 17h:00          

Trọn gói có ăn trưa hoặc tối bao gồm:
 • Phòng hội nghị
 • Thực đơn chọn sẵn cho ăn trưa hoặc ăn tối.
 • Tiệc nhẹ giải lao:bao gồm cà phê,trái cây & bánh ngọt 02 lần cho hội nguyên ngày và 01 lần cho hội nghị nửa ngày.
 • Thiết bị phòng họp đạt tiêu chuẩn, sử dụng miễn phí bao gồm : Kết nối internet, ADSL,thiết bị nghe nhìn, bục phát biểu, mi-cro, ti vi, đầu đĩa, phông màn. 
 • Bảng kẹp giấy
 • Giấy ghi chép
 • Bút
 • 02 chai nước suối (0.5l) mỗi ngày
 • Kẹo để bàn.    
3. TRỌN GÓI NGUYÊN NGÀY KHÔNG ĂN TRƯA HOẶC TỐI:

- Giá: 300.000 VNĐ cho mỗi đại biểu    
- Từ: 8h:00 đến 17h:00

4.TRỌN GÓI NỬA NGÀY KHÔNG ĂN TRƯA HOẶC TỐI:

- Giá: 220.000 VNĐ cho mỗi đại biểu
- Từ 8h:00 đến 12h:00 hoặc từ  13h:00 đến 17h:00          

Trọn gói không ăn trưa hoặc tối bao gồm:
 • Phòng hội nghị 
 • Tiệc nhẹ giải lao: bao gồm cà phê,trái cây & bánh ngọt  02 lần cho hội nghị nguyên ngày và 01 lần cho hội nghị nửa ngày.
 • Thiết bị phòng họp đạt tiêu chuẩn, sử dụng miễn phí bao gồm : Kết nối internet, ADSL,thiết bị nghe nhìn, bục phát biểu, mi-cro, ti vi, đầu đĩa, phông màn,.
 • Bảng kẹp giấy
 • Giấy ghi chép
 • Bút
 • 02 chai nước suối (0.5l) mỗi ngày
 • Kẹo để bàn.  
Phòng họp cho thuê:

THUÊ PHÒNG TRỌN NGÀY:
    
- Giá 5.000.000 VNĐ (Phòng 170 m2)       
- Giá 3.000.000 VNĐ (Phòng 70 m2)       
- Từ 8h:00 - 17h:00

THUÊ PHÒNG NỬA NGÀY

- Giá 3.000.000 VNĐ (Phòng 170 m2)
- Giá 2.000.000 VNĐ (Phòng 70 m2)
- Từ: 8h:00 đến 17h:00 hoặc từ: 13h:00 đến 17h:00

Phòng họp cho thuê bao gồm:
 • Thiết bị phòng họp đạt tiêu chuẩn, sử dụng miễn phí bao gồm : Kết nối internet ADSL,thiết bị nghe nhìn,bục phát biểu, mi-cro,ti vi, đầu đĩa,phông màn.
 • Bảng kẹp giấy
 • Giấy ghi chép
 • Bút.